ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္း (http://www.maukkha.org/ )

Maukkha ပညာေရး magazine သည္ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ အင္တာဗ်ဴး၊ စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေပးေသာ ပညာေရးမဂၢဇင္းျဖစ္ပါသည္။ အြန္လုိင္းမွာပါ ဖတ္ရွဳႏုိင္ရန္အတြက္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေသာ ဝက္ဆုိဒ္ဖြင့္ထားသည့္အျပင္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္လည္း page ဖြင့္ေပးထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းေတြကိုလည္း ေမာကၡ မဂၢဇင္းမွ ပံုမွန္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ေမာကၡမွ ထုတ္ေဝျပီးေသာ မဂၢဇင္းမ်ားကိုလည္း အင္တာနက္ေပၚတြင္ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရွဳႏုိင္သလုိ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ tablet, ipad ႏွင့္ ဖုန္းမ်ားထဲတြင္လည္း download လုပ္ထားႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ပညာေရး၏ အေရးၾကီးပံုမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မွဳဆိုေသာ ေမာကၡ၏ လက္ဆြဲေဆာင္ပုဒ္ေလးအတုိင္း လူတိုင္းလူတိုင္း ပညာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေနေသာ မဂၢဇင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Link: http://www.maukkha.org/

Mukkha

Mukkha is a Burmese Education Magazine. Mukkha Education Magazine writes about Burmese latest news, articles, interviews and book reviews. To enable Myanmar youths of this IT age to have easy follow up, Mukkha Education Magazine has not only opened up website as an online magazine but also has created Facebook Page. Mukkha Education Magazine also provides its young readers with the opportunities of applying scholarships at different universities in various part of the world. Moreover, one can find children educations and other related articles under Mukkha Education Magazine. Mukkha also enables the free download of magazines into tablet, iPads and Phones, after the hard copy of the magazine go into market. Mukkha Magazine mainly stress about the importance of education in a country all by emphasizing its logo of “Education opens doors”.

Link: http://www.maukkha.org/