ရတီ မဂၢဇင္း (http://yatimagazine.com/)

ရတီ မဂၢဇင္းသည္ စာေပ အႏုပညာ မဂၢဇင္းျဖစ္ျပီး စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတျဖစ္ေစမယ့္ စာေပမ်ားႏွင့္ ရသစာေပမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေပးသည္။ အႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပေပးသည္။ ရတီ မဂၢဇင္းကို အြန္လုိင္းတြင္လည္း အခမဲ့ဖတ္ရွဳႏုိင္ျပီး ဖြင့္ရလြယ္ကူတဲ့ ဝက္ဆုိဒ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ facebook တြင္လည္း Yati Magazine အမည္ျဖင့္ ၿမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ page ေလးတစ္ခုလည္း ဖြင့္ေပးထားပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ သင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ ေပးရံုျဖင့္ ရတီမဂၢဇင္းက ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကို သင့္ေမးလ္ထဲသို႔ ပံုမွန္ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေပႏွင့္ အႏုပညာခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းထဲမွာလည္း အလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္ျပီး လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ားကိုလည္း ေနရာတိုင္းမွာရႏုိင္တဲ့ ရတီမဂၢဇင္းကို အားေပးလုိက္ၾကဦးေနာ္။

Link: http://yatimagazine.com/

Yati Magazine

Yati Magazine is one of the most famous Myanmar Magazine available both online and offline. Yati Magazine writes about both emotionally engaging and intellectually engaging articles for its wide range of Burmese audience. Yati Magazine also presents trending news on entertainment. The online webpage of Yati Magazine is also easily accessible where Burmese readers can read a lot of quality articles for free. Yati Magazine has also opened up a Facebook Page (https://www.facebook.com/yatimagazine) with likes over 89K. Burmese readers can also subscribe the latest articles for free and get them sent into their own inbox.

Link: http://yatimagazine.com/