ကိုယ့္ကိုကို ခ်စ္ရဲ႕လား။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္တယ္ဆိုရင္…

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ၿပီး ေရွာင္ဖယ္ေနတတ္တဲ့သူကို လမ္းခြဲပစ္ဖို႔ သင္ယူပါ။

ကိုယ့္ကို တန္ဖိုးမထား မထီမဲ့ျမင္ျပဳတဲ့သူကို ေက်ာခိုင္းပစ္ဖို႔ သင္ယူပါ။

ကိုယ့္ကိုႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရတဲ့အခါ ရွိရင္းစြဲတန္ဖိုးထက္ ျမင့္မားေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔ သင္ယူပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕ အသည္းကို ရက္ရက္စက္စက္အခြဲခံရတဲ့အခါ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ယူပါ။

ကိုယ္မွန္ရက္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုမေကာင္းေျပာ ေဝဖန္သူေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါ ေလွ်ာက္လက္စလမ္းကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆက္ေလွ်ာက္ရဲဖို႔ သင္ယူပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို မနာလိုဝန္တိုမႈေတြတံု႔ျပန္ရင္း မကုန္ဆုံးေစဖို႔ သင္ယူပါ။

ကိုယ့္ကိုေရွာင္ဖယ္သူေတြနဲ႔ ေဝးလာရင္ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူေတြနဲ႔ ဆံုမယ္။

ကိုယ့္ကို တန္ဖိုးမထားတဲ့သူေတြနဲ႔ လြဲလာရင္ကိုယ့္ကို ျမတ္ႏိုးတဲ့သူနဲ႔ ဆံုမယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

နိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားလာႏိုင္တဲ့အခါ ျမင့္မားေအာင္ျမင္ဖို႔ လမ္းစကို ရွာေတြ႔လာမယ္။

အသည္းခြဲျခင္းကို လြန္ေျမာက္ရင္ဆိုင္လာႏိုင္တဲ့အခါ သံမဏိအသည္းပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္လာမယ္။

မေကာင္းေျပာေဝဖန္မႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္လာတဲ့အခါ ဘဝေလွ်ာက္လမ္းေတြက ပိုၿပီး ပီျပင္လာမယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ့အရာေတြကို ဘယ္ေတာ့ဘယ္ေတာ့မွ ေစ်းမေလွ်ာ့လိုက္ပါနဲ႔။