လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာရွိေနတတ္တဲ့ ရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လဲလွယ္မႈမ်ား

တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ရာထူးတုိးေပးမယ္၊ လစာတိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့ မက္လံုးေတြေပးၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္တဲ့ အထက္လူႀကီးေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္တခ်ိဳ႕မွာ ရွိေနတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။

• အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခ်ိန္မွာ အလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ လူေတြလ်ာထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြ အမ်ားစုရွိတယ္။ မင္းအေနနဲ႔ အဲ့ဒီအလုပ္ကိုရဖို႔ ဘာေတြေပးႏိုင္မလဲဆိုတာမ်ိဳး။

• ရာထူးတုိးေပးမယ္၊ လစာတိုးေပးမယ္၊ ပိုေကာင္းတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြလည္းေပးမယ္ အဲ့ဒီအတြက္ ေပးဆပ္မႈနည္းနည္းေတာ့လုပ္ရလိမ့္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး။

• လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘယ္ေလာက္အဆင္ေျပလဲဆိုတာက ေဘာ့စ္ကို လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွာ ဘယ္လိုေပ်ာ္ေအာင္ ထားေပးလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

အဲ့ဒီဥပမာေတြဟာ အထက္လူႀကီးတခ်ိဳ႕က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ သံုးၾကတဲ့ အေျခအေနေတြပါ။ အဲ့ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ေတာ့ သက္ဆိုင္မႈရွိေနတာပါပဲ။ တစ္ခါတေလမွာဆိုရင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းက အဲ့ဒီလိုေတာင္းဆိုၾကတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳရတတ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုေတာင္းဆိုခံရသူေတြအေနနဲ႔ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြ၊ ကိုယ့္ကို္ယ္ကိုယ္မယံုၾကည္မႈေတြ၊ သိမ္ငယ္အားငယ္စိတ္ေတြျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလိုေတာင္းဆိုခံရတဲ့အခါ သင္သိထားရမွာက မေကာင္းမႈဆိုတာ ျပဳလုပ္တဲ့သူမွာပဲ အျပစ္ရွိတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဆီမွာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္လိုသူက အၾကမ္းဖက္ခ်င္စိတ္ရွိေနလို႔ကို က်ဴးလြန္ၾကတာပါ။ သင္မို႔လို႔ သင့္မွာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနလို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

အဲ့ဒီလိုအၾကမ္းဖက္ခံရခဲ့ရင္ အကူအညီေတာင္းခံပါ။ ယံုၾကည္ရတဲ့သူကို ရင္ဖြင့္ပါ။ သင့္ရဲ႕ဇာတ္လမ္းကို ေဝမွ်ျခင္းဟာ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီျခင္းပါပဲ။
သင့္ရဲ႕အျမင္ေလးေတြကို ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦး။