ေငြေၾကးအတြက္ စိတ္ေအးေအးနဲ႔ အခ်စ္ခရီးလမ္းကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးမ်ား

          Relationship တစ္ခုကို တည္ေဆာက္လုိက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေငြေၾကးကိစၥေတြပါ မပါမျဖစ္ထည့္တြက္ရပါေတာ့မယ္။ အဲ့ဒီအခါ ႀကံဳေတြ႔လာရမယ့္ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အေထြးေတြအတြက္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးေတြကို ဂႏၳဝင္က ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထားပါ။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ႐ွိပါ။

၂။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဟာ အတြဲညီတဲ့လက္တြဲေဖာ္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပါ။

၃။ သင့္ေငြေၾကးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္တြဲေဖာ္ကို ေျပာျပပါ။

၄။ ေငြကို ခြဲေဝစိစစ္ပါ။ ခြဲေဝစိစစ္ရာမွာ နည္းလမ္းေလးခု႐ွိပါတယ္။

 • ဘဏ္အေကာင့္ေတြထဲမွာ ခြဲေဝၿပီး စုထည့္ထားပါ။
 • ႏွစ္ဦးလံုးစာအတြက္ သံုးမယ့္ေငြကို စီမံၿပီး ခြဲေဝထားပါ။
 • ဝင္ေငြပိုမ်ားသူက က်န္တစ္ေယာက္ရဲ႕အသံုးစရိတ္အတြက္ပါ တာဝန္ယူပါ။
 • တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြအတြက္ ႏွစ္ဦးလံုးမွ်ေဝသံုးစြဲပါ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ သင့္ဘာသာသံုးစြဲပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၅။ သင့္ဝင္ေငြအားလံုးကို က႑အသီးသီးအတြက္ ခြဲေဝထားပါ။ အဲ့ဒီအတြက္…

 • ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုေတြသံုးစြဲမယ္ဆိုတာ ပံုမွန္အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။
 • သံုးစြဲဖို႔ေငြကို ဘယ္လိုခြဲေဝၾကမယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ။
 • ေငြသံုးစြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ သင့္လက္တြဲေဖာ္အတြက္ပါ ထည့္စဥ္းစားပါ။

၆။ ႏွစ္ဦးလံုးေငြစုထည့္ထားတဲ့ ဘဏ္အေကာင့္ထဲကေန အသံုးစရိတ္အားလံုးအတြက္ သံုးစြဲပါ။ အဲ့ဒီအတြက္……

 • ေန႔စဥ္ပံုမွန္သံုးစြဲမယ့္အသံုးစရိတ္ေတြကို ေသခ်ာတြက္ခ်က္ထားပါ။
 • တစ္ခါတေလ ေစ်းႀကီးတာေတြသံုးစြဲလိုက္တဲ့အခါ သင့္ေငြယိုေပါက္ေတြအတြက္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာတူညီမႈယူထားပါ။

၇။ ဝင္ေငြပိုမ်ားတဲ့သူက လက္တြဲေဖာ္အတြက္ပါ ထည့္တြက္ေပးပါ။ အဲ့ဒီအတြက္…….

 • ဝင္ေငြပိုမ်ားသူက က်န္တစ္ေယာက္အတြက္ပါ အသံုးစရိတ္ေတြ ေပးေနရတာကို တာဝန္တစ္ခုအျဖစ္မခံယူဘဲ က်န္တစ္ေယာက္ကလည္း အိမ္မႈကိစၥနဲ႔ ကေလးေတြကိုၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ပါလို႔ ခံယူပါ။
 • လက္တြဲေဖာ္ႏွစ္ဦးလံုးသေဘာတူထားတဲ့ အသံုးစရိတ္အားလံုးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္အသံုးစရိတ္ကို လံုေလာက္တဲ့ပမာဏျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ပါ။

ဒီေငြေၾကးစီမံနည္းေလးေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ သက္ဆိုင္သူေလးကို mention ေခၚျပလိုက္ေတာ့ေနာ္။