သင့္ကေလး အစာစားခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာတာဟာ ဒါေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။
သင့္ကေလးနဲ႔ ရြယ္တူကေလးေတြက အစားလိုက္သေလာက္ အစားနည္းလြန္းတဲ့ သင့္ကေလးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနလား။ အရင္ကအစားမက္ေပမယ့္ေနာက္ပိုင္းမွာ အရင္ကေလာက္ မစားေတာ့တဲ့ သင့္ကေလးအတြက္ စိတ္ပူေနလား။ သင့္ကေလး အစားစာခ်င္စိတ္ေလ်ာ့နည္းလာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေလးေတြကို  တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။