ဘဝမွာ ျပန္မျပင္ႏိုင္တဲ့အရာ ၅ ခု

၁။ လႊင့္ပစ္လုိက္တဲ့ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး

၂။ ေျပာၿပီးသားစကား

၃။ လြဲေခ်ာ္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု

၄။ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္

၅။ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ယံုၾကည္မႈ

စာေစာင္ေလးဖတ္ၿပီး ခံစားမႈတစ္ခုရလိုက္တယ္ဆုိရင္ SHARE လိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။