သက္ဆိုင္ရာက႑အတြက္ ဝါသနာပါၿပီး စိတ္အားထက္သန္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ သင့္ကိုႀကိဳဆိုေနပါတယ္။

မႏၱေလးရံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္…

– အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ျမန္မာစာကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိတဲ့ Translator နဲ႔ Creative Writer – ၃ ဦး (က်ား/ မ)

– သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ သြားလာႏိုင္မယ့္ office operational stuff – ၂ ဦး (က်ား)
– အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ Graphic designer (၂) ဦး (က်ား /မ)
သက္ဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ မိမိမွာ အရည္အခ်င္းရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္ ဆိုရင္…

စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏွစ္သက္ၿပီး ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားဖို႔္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိတယ္ဆိုရင္…

စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတာကို ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုပဲ သင့္ CV form ကို lachmi.baniya@gandawin.net သုိ႔ ေပးပို႔လိုက္ပါေနာ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို 09 454 029 581 သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။