ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အစားအစာမ်ား

“ ေယာက်ာ္းေဖာင္စီး၊ မိန္းမမီးေန” ဆိုသလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တယ္ဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ကာလတစ္ခုပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ မိခင္နဲ႔ ရင္ေသြးေလးအတြက္ အာဟာရျဖစ္ေစမယ့္ အစားအစာေတြ စားသံုးဖို႔ အေရးႀကီးသလို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ အစားအေသာက္ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

စာခ်စ္သူကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အစားအေသာက္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။