သာယာေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခု ဖန္တီးလိုပါသလား

၁။ အေကာင္းမျမင္တဲ့ သူေတြအနားကေန သင့္ကိုယ္သင္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ။

၂။ ကိုယ့္ဘဝထဲက ထြက္ခြာျပီးသား သူေတြကို စိတ္ထဲကပါ ထြက္ခြာခြင့္ေပးလိုက္ပါ။

၃။ အဓိပၸါယ္မဲ့ နာၾကင္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္လိုက္ပါ။

၄။ လူတိုင္းကို ေလးစာမႈ၊ ၾကင္နာမႈေတြ ေရွ႕ထားၿပီးဆက္ဆံလိုက္ပါ။

၅။ အရာအားလံုးကို အရွိအတိုင္းလက္ခံႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။

၆။ လူေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အားေပးကူညီပါ။ သူတို႔ေအာင္ျမင္မွုကို အသိမွတ္ျပဳေပးပါ။

၇။ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း၊ နားလည္ျခင္းေတြနဲဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းလို္က္ပါ။

၈။ ေန႔စဥ္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

၉။ သစၥာတရားကို တန္ဖိုးထားတတ္ပါ။

၁ဝ။ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးျပီး ကတိတည္တဲ့လူသား အျဖစ္ရပ္တည္ပါ။

၁၁။ တျခားသူေတြကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရပ္တည္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ။

၁၂။ နည္းနည္းေျပာပါ။ မ်ားမ်ားနားေထာင္ပါ။

၁၃။ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိတ္မွာ ထားခဲ့လိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။