ကေလးေတြရဲ႕ လအလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ အျပဳအမူေလးေတြ

ပူပူေႏြးေႏြးမိခင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိသားသမီး ပံုမွန္မွ ဖြံၿဖိဳးရဲ႕လားဆိုတာ သိခ်င္္ၾကတာ သဘာဝပါ။
သင့္ရင္ေသြးေလးရဲ႕ လအလိုက္ဖြံၿဖိဳးမႈေလးေတြ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ အျပဳအမူေလးေတြကို ဂႏၳဝင္ရဲ႕ “ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကေန ေမြးဖြားခ်ိန္အထိ ရက္တစ္ေထာင္ခရီး” မွ တင္ဆက္ေပးလိိုက္ပါတယ္။