ရင္ေသြးေလးရဲ႕ လစဥ္အလုိက္ႀကီးထြားပံု အဆင့္ဆင့္

ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ဝမ္းထဲမွာ တြယ္ၿငိေနၿပီတဲ့။ ဘယ္ေလာက္ရင္ခုန္ဖို႔ ေကာင္းလိုက္သလဲ။

သင့္ရဲ႕ရင္ခုန္စရာ ဒီခရီးေလးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွ မီးဖြားၿပီးခ်ိန္အထိ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ခရီး အျဖစ္ လိုက္ပါၿပီး သင့္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ေလးေတြ ေပးသြားမယ္ေနာ္။

ဒီအပတ္မွာေတာ့ သင့္ဗိုက္ထဲက ရင္ေသြးေလးရဲ႕ လအလိုက္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္ေနာ္။ ဘယ္လမွာ ဘယ္လိုပံုစံေလးလဲဆိုတာကို သိထားတယ္ဆုိရင္ အေနအထိုင္အျပဳအမူေတြကိုလည္း သတိထားဆင္ျခင္ႏိုင္ၿပီေပါ့။

သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ မဗိုက္ေလးေတြရွိရင္လည္း mention ေခၚလိုက္ပါဦး။