ေမြးဖြားၿပီးခါစ မိခင္တိုင္းအတြက္…

မေမြးခင္စိတ္ကူးယဥ္ထားတာနဲ႔ တကယ္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္ သင့္ ခံစားခ်က္ေလးက ထပ္တူက်ရဲ႕လား။

အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ေမေမတို႔ ေဝမွ်ခဲ့ၾကပါဦး။
ေမေမတို႔ေရ …..
ေဘဘီေလးက စကားမေျပာတတ္ေသးတဲ့အရြယ္မုိ
႔ ဒီလိုအရြယ္ေလးေတြ ဖ်ားေနတဲ့အခါ ေမေမေတြ စိတ္ညစ္ၾကမွာေသခ်ာပါ….

ေမေမတုိ႔အတြက္ ေဘဘီေလး ဖ်ားေနတဲ့အခါ အသံုးဝင္ေစမဲ့ အခ်က္ေလးေတြ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္….

ေရစတုိက္ခဲ့ခ်ိန္က အေတြ႕အႀကံဳေလးကို ေျပာျပခဲ့ေနာ္။

ေမေမတို႔အေနနဲ႔ ဒီေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေလးေတြသိထားေတာ့ ေဘဘီေလးတုိ႔ကို ျမန္ျမန္သက္သာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းထဲက ေဘဘီေလးေမေမ ေတြကုိလည္း mention ေခၚေပးလိုက္ပါဦး။
ကာကြယ္ေဆးထိုးထားၿပီးရင္ ကေလးတိုင္းလိုလိုကေတာ့ ဖ်ားၾကတာပါပဲ ေမေမတို႔ေရ။ အဖ်ားရွိန္နဲ႔ အီေနတဲ့ ကေလးေလးကို သက္သာေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ေလးေတြ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ အဆင္ေျပရင္ တျခားေမေမေတြအတြက္ပါ ျပန္မွ်ေဝေပးလိုက္ ပါေနာ္။