မိဘေတြအေနနဲ႔ သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ဘယ္လိုလမ္းညႊန္္ထိန္းေက်ာင္းေပးမလဲ

အဆင့္ (၁) ကေလးရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြဘယ္လိုရွိေနလဲဆိုတာကို သတိျပဳပါ။

အဆင့္ (၂) ကေလးရဲ႕စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခု ခံစားေနရတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအေျခအေနကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး စိတ္ခ်င္းနီးေအာင္၊ ဆံုးမသြန္သင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

အဆင့္ (၃) ကေလးအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ေလးေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာႏိုင္အာင္ ကူညီိေပးပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

အဆင့္ (၄) ကေလးအေပၚကို နားလည္စာနာစြာ ဆက္ဆံပါ။

အဆင့္ (၅) ကန္႔သတ္ခ်က္ေလးေတြထားၿပီး သူႀကံဳေတြ႔ေနတဲ့ ျပႆနာေလးေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးပါ။

သင္ေရာ သင့္သားသမီးနဲ႔ စိတ္ခ်င္းရင္းႏွီးၿပီး လမ္းညႊန္ဆံုးမႏုိင္ေစဖို႔ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေလးေတြသံုးလဲဆိုတာကို ေျပာခဲ့ပါဦးေနာ္။