အသည္းကြဲေရာဂါ ကုသနည္း

အသည္းပါလို႔ ခ်စ္ၿပီးမွေတာ့ အသည္းကြဲတာ ငိုေနလား ညီမေလး။ အသည္းကြဲေနတဲ့အခါ ငိုေနလို႔ ဆက္သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆိုတာ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။