သားသမီးနဲ႔ မိဘၾကားက ပဋိပကၡေလးေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖို႔ အဆင့္ (၅) ဆင့္

အဆင့္ (၁) အရင္ဆံုး ေဒါသေလးေတြကို ေလွ်ာ့၊ ၁ ကေန ၁ဝ အထိ ေရၿပီး စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ ထားပါ။

အဆင့္ (၂) မိဘဘက္က အျမင္ကို ေျပာပါ၊ သားသမီးဘက္က အျမင္ကိုလည္း နားေထာင္ပါ။ ၿပီးရင္ ျပႆနာေတြကို နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

အဆင့္ (၃) ၿပီးရင္ အျပန္အလွန္ေတာင္းပန္ပါ။ မိဘဘက္က မွားတယ္ဆိုရင္လည္း သားသမီးကို ေသခ်ာရွင္းျပၿပီး ေတာင္းပန္ပါ။ ၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူစိတ္၊ ေနာင္တစိတ္နဲ႔ ေျဖရွင္းတတ္တဲ့စိတ္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းရွာပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

အဆင့္ (၄) နည္းလမ္းရွာေတြ႔ၿပီဆိုရင္ ေျဖရွင္းပါ။

အဆင့္ (၅) ၿပီးရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရလဒ္ရလာလဲဆုိတာကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

သေဘာက်ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ SHARE လိုက္ပါေနာ္။