ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုတာဘာလဲ။

ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အတူတကြတြန္းလွန္လိုက္ၾကစုိ႔ စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။
အနာဂတ္ရဲ႕ ပန္းပြင့္ေလးေတြကို ကာကြယ္ေပးတဲဲ့ေနရာမွာ ဝိုင္းဝန္းအားေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ဒီစာေစာင္ေလးကိုေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦး။