လက္တြဲဖို႔ရည္ရြယ္ထားတဲ့ခ်စ္သူကုိ လံုးဝဖံုးကြယ္မထားသင့္တဲ့အရာ ၆ ခု

blank

လြတ္လပ္တဲ့လူသားႏွစ္ေယာက္ခ်စ္ၾကတာ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာင္တစ္ခုထူေထာင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္ေနတာတစ္ခုတည္းနဲ႔ တစ္သက္လံုးအဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ ႏိုင္ေအာင္ မယူခင္မွာ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ျပသထားရမယ့္အခ်က္ေလးေတြရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီ အခ်က္ေလးေတြကေတာ့…

၁။ သင့္ပင္ကုိယ္ပံုစံအမွန္

၂။ သင္အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့ရွိတဲ့ဝါသနာ

၃။ သင့္ကုိယ္ပိုင္အခ်ိန္လိုအပ္မႈ

၄။ လက္ထပ္ၿပီးရင္ သင္ယူခ်င္တဲ့သားသမီးအေရအတြက္

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ သင့္ရဲ႕ေရရွည္ပန္းတုိင္

၆။ သင္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္အမ်ိဳးအစား

ထပ္ျဖည့္ရမယ္ဆုိရင္ သင္ေကာ ဘယ္အခ်က္ေလးေတြထပ္ျဖည့္ခ်င္လဲ။