အသည္းကြဲျခင္းကို တည္ၿငိမ္စြာလက္ခံတတ္ေနၿပီလား….။ ဒါဆိုရင္ သင္ရင့္က်က္ေနပါၿပီ။

blank
  • အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ စကားေတြကို ေရွာင္ရွားလာတယ္။
  • အျပင္မွာေလၽွာက္လည္ရတာထက္ အိမ္မွာအိပ္ေနရတာကို ႀကိဳက္လာတယ္။
  • အလြယ္တကူခြင့္လႊတ္တတ္လာတယ္။
  • စိတ္သေဘာထားပိုၿပီး ပြင့္လင္းရင့္က်က္လာတယ္။
  • ကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံတတ္လာပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

  • အခ်စ္ေတြအတြက္ ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးေရွာင္ၾကဥ္လာတယ္။
  • အသည္းကြဲျခင္းကို တည္ၿငိမ္စြာလက္ခံတတ္လာတယ္။
  • မလိုအားအပ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာေနတတ္လာတယ္။
  • ကိုယ့္ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးတတ္လာတယ္။

သင္ေကာ ရင့္က်က္ၿပီလား။