သင့္ခ်စ္သူဟာ အခ်စ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္သူတစ္ေယာက္လား။

blank

သင့္ခ်စ္သူဟာ အခ်စ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္သူတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ဒီအခ်က္ေလးေတြနဲ႔ တိုက္စစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

၁။ အခ်ိန္ေတြကို သင္နဲ႔ အတူတူကုန္ဆံုးတယ္။ (စာဖတ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းအတူတူလုပ္ျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း)

၂။ အေျပာနဲ႔ အလုပ္ညီေအာင္ အၿမဲလုပ္တယ္။

၃။ အရာအားလံုးကို နားလည္လက္ခံေပးတတ္တယ္။

၄။ ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို တန္ဖိုးထားတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၅။ အရာတိုင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး လုပ္ကိုင္တတ္တယ္။

၆။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဦးစားေပး တန္ဖိုးထားတယ္။

၇။ သင့္အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈထားတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ရဲ႕ အသည္းတစ္ျခမ္းေလးေတြကို mention ေခၚသြားလုိက္ပါဦးေနာ္။