ကေလးေတြကို Tik Tok ေတြ လုပ္ေပးၿပီး တင္ေပးေနတယ္ဆုိရင္….။

သင့္ကေလးကို Tik Tok ေပးေဆာ့ၿပီး တင္ေပးေနမယ္ဆိုရင္….။

သင့္ကေလးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ၊ location ေတြဟာ လူတိုင္းရဲ႕လက္ထဲကိုေရာက္သြားႏိုင္တယ္။

ကေလးရဲ႕ အသက္အရြယ္နဲ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ စာသားေတြ၊ ကကြက္ေတြကို ကေလးေတြျမင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးဟာ အျခားအရာေတြေပၚမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈအားနည္းလာေစတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

လူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္ခံရမႈကိုရဖို႔ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာမယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္သင့္ကေလးကို tik tok ေပးကစားေတာ့မယ္ဆိုရင္….။

Location ပိတ္ထားပါ။

မိသားစုနဲ႔သိတဲ့သူေတြကလြဲရင္ အျခားလူေတြက ကေလးရဲ႕ ဗြီဒီယိုေတြကို မျမင္ရေအာင္ ပိတ္ထားပါ။

ကေလးေတြက သူတို႔ပါသူတို႔ရိုက္ၿပီး တင္တတ္ေနၿပီဆိုရင္ သူတို႔အေကာင့္မွာ ဘာေတြတင္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုေတြသံုးေနလဲဆိုတာကို လူႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္က ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

Social media ဟာ ကေလးေတြကို cyberbulling လုပ္ခံရဖို႔နဲ႔ အျခားအျမတ္ထုတ္ခံရမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေစတယ္ဆိုတာကို မွတ္ထားေပးပါေနာ္။