မူလတန္းအရြယ္ကေလးေတြရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ မိဘေတြရဲ႕ တာဝန္

blank

မူလတန္းအရြယ္သင့္ကေလးရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ ပံုမွန္ျဖစ္ေနဆိုရင္ ဒီလိုေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

• မိဘေတြအေရွ႕မွာေတာင္ အဝတ္မပါဘဲေနရမွာ ရွက္လာမယ္။

• မိန္းကေလးခ်င္းပိုခင္မင္တာ၊ ေယာက်္ားေလးခ်င္း ပိုတြဲခ်င္တာေတြျဖစ္လာၿပီး ေယာက်္ားေလးေတြက ဘယ္လို၊ မိန္းကေလးေတြက ဘယ္လိုစတဲ့ အေျပာအဆိုေလးေတြရွိလာမယ္။

• “လင္မယားလုပ္တမ္းကစားတာ” “အိမ္ေထာင္ရွင္မႀကီးအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္တာ” စတဲ့ ကစားနည္းေလးေတြ ကစားလာမယ္။

• ကေလးေတြဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္၊ ဘယ္ကေရာက္လာတယ္၊ ကိုယ္ဝန္ဘာလို႔ေဆာင္တာလဲ စတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကို ေမးလာမယ္။

သင့္ဆီမွာအဲ့ဒီအရြယ္ကေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆိုရင္….။

ကေလးေတြကစၿပီး ေမးခြန္းေတြေမးလာမယ့္အခ်ိန္ကို ထိုင္ေစာင့္မေနပါနဲ႔။ ကေလးေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေလးေတြကို ေပးသြားပါ။

ကေလးေတြကို “မိဘကိုမ်ားရွက္ေနေသးတယ္”ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔ အတင္းေရခ်ိဳးေပးတာမ်ိဳး၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးတာမ်ိဳးေတြေရွာင္ပါ။ သူတို႔ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါ။

မိဘအေနနဲ႔ ကေလးေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ေဒါက္ေထာက္ၿပီး ၾကည့္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ သူတို႔ဘယ္လိုကစားနည္းေတြကစားေနတယ္၊ ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆိုတာကို အၿမဲသိေနပါေစ။

သူတို႔သိခ်င္တာေတြကို မိဘကိုေမးရဲေအာင္၊ သူတို႔ခံစားခ်က္ေလးေတြကို မိဘကိုေျပာျပရဲေအာင္ ပြင့္လင္းတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြကို တည္ေဆာက္ထားပါ။

ကမာၻေပၚမွာ သင့္ကေလးအယံုၾကည္ရဆံုး၊ အတုိင္ပင္ရဲဆံုးသူဟာ သင္ျဖစ္ေနေအာင္ ခိုင္မာတဲ့ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ထားပါ။

သင့္ဆီမွာေကာ အျခားမိဘေတြအတြက္ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်က္ေလးေတြရွိေနလဲ။ ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။