ေယာက်္ားေလးေတြ မိန္းကေလးေတြဆီက အမွန္တကယ္လိုခ်င္တဲ့ အရာ (၇) ခု

၁။ ၾကင္နာနားလည္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသား။

၂။ စကားေျပာတဲ့အခါ စိတ္ပါဝင္စားနားေထာင္ေပးတတ္တဲ့ အာရံုစူးစိုက္မႈ။

၃။ ေလးစားမႈ။

၄။ တစ္ခါတေလမွာ သူတစ္ေယာက္တည္းေအးေအးေဆးေဆးေနဖို႔ လြတ္လပ္မႈ။

၅။ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ။

၆။ စစ္မွန္ရိုးသားမႈ။

၇။ သူ႔ႏွလံုးသား လႈပ္ရွားခုန္လႈပ္ေနေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မွေရးသားတင္ဆက္သည္။

https://www.zoosk.com/date-mix/dating-advice/dating-advice-women/7-things-men-really-need-women/