တကယ္ဆိုရင္ အခ်စ္ပဲ လုိတယ္ဆိုတာ မွန္ရဲ႕လား…

အခ်စ္ရွိရင္ ကမၻာႀကီးက ၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီလို႔ လူအမ်ားေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေကာ ျပည့္စံုသြားမွာ ေသခ်ာရဲ႕လား…တကယ္ေတာ့ ဘဝမွာ အခ်စ္အျပင္

၁။ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေတြ လိုအပ္တယ္။

၂။ ကူညီေဖးမမႈေတြ လုိအပ္တယ္။

၃။ ယံုၾကည္မႈေတြ လိုအပ္တယ္။

၄။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ၾကားမွာ စည္းေလးေတြထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ အေရးႀကံဳတဲ့အခါ ကိုယ့္ဖက္မွာ ရပ္တည္ေပးမယ့္သူေတြ လုိအပ္တယ္။

၆။ ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လက္ခံလာေစႏိုင္ဖို႔ ေနရာ လိုအပ္တယ္။

၇။ ကိုယ္နားလည္လက္ခံထားတဲ့အခ်စ္ပံုစံအတိုင္း ခ်စ္ျပႏိုင္မယ့္သူေတြကို လုိအပ္ပါတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေကာ အခ်စ္အျပင္ ဘယ္အရာေတြ လုိအပ္ေသးတယ္လုိ႔ ထင္မိလဲ…