ျခြင္းခ်က္မရွိတဲ့ အခ်စ္တစ္ခု

သင္ဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။ အခ်စ္တစ္ခုက သင့္ကို အက်ဥ္းခ်ထားလိုက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစသင့္ပါဘူး။ သင္ဟာ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈရွိတဲ့ အၾကြင္းမဲ့အခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ဒီလို အၾကြင္းမဲ့အခ်စ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အခ်စ္ေရးကို သင္ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားပါ။ ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။ အခ်စ္ဆိုတာဟာ အသြားအျပန္ရွိရမယ့္အရာတစ္ခုလား။ သင္ ဘယ္အရာကိုလုိခ်င္တယ္၊ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ အၿမဲသတိရွိပါ။ အၾကြင္းမဲ့အခ်စ္ဆိုတာ ကိုယ့္အျပဳအမူေတြေပၚပဲ မူတည္တာပါ။

သင္ေကာ အၾကြင္းမဲ့အခ်စ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီလား။