ကေလးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို သိရွိလမ္းညႊန္ႏုိင္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

 ၁။ ကေလးရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို အလြယ္တကူသိရွိႏုိင္ဖို႔ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ေနပါ။

၂။ ခံစားခ်က္ေတြကို အေကာင္းအဆိုးခြဲျခားတတ္ေစဖို႔ သင္ၾကားေပးပါ။

၃။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို နာမည္တပ္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၄။ ကေလးရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို မွ်ေဝခံစားၿပီး နားလည္ေပးပါ။

၅။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို အလြန္အကၽြံျဖစ္မသြားေစဖို႔ အတိုင္းအတာေလးေတြသတ္မွတ္ေပးထားပါ။

စာခ်စ္သူေမေမတို႔ေကာ ခံစားခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္မျပေသးတဲ့ကေလးေတြကို ဘယ္လိုအုပ္ထိန္းၿပီး လမ္းညႊန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ comment box မွာ မွ်ေဝေပးသြားပါဦးေနာ္။