ကေလးေတြကို တစ္ႏွစ္အရြယ္ကစၿပီး ဘာေတြသင္ေပးသင့္လဲ။

သင့္ကေလးေလးကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္တဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္လား။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔ေလးေတြကို အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက သင္ေပးထားလို႔ရတဲ့အရာေလးေတြကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။