ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္စားရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဘာေတြစားျဖစ္ေနတဲ့ မဗိုက္တို႔….။

ခ်ဥ္ျခင္းတက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အသင့္စားအစားေတြ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ အစားအစာေတြစားေနလား။ သင့္ရဲ႕ အစားအစာစားတဲ့ အက်င့္ဟာ သင့္ဗိုက္ထဲကကေလးအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ထင္လဲ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ စားရင္ေကာ ဘာေတြျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္လဲ။ ဒီစာေစာင္ေလးကို ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။