မိခင္တိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ခရီး။

သင့္ကေလးေလးေကာ ဘာေလးေတြ ကူညီေပးတတ္ေနၿပီလဲ။

သင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကေန ေမြးဖြားခ်ိန္အထိ လိုအပ္မယ့္ဗဟုသုတေလးေတြကို မလြတ္တမ္းဖတ္႐ႈခ်င္တယ္ဆိုရင္…

– ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းကို See First လုပ္ထားပါ။

– #GandaWinFirst1000Days လို႔ လည္း ရွာဖတ္လို႔ရပါတယ္ေနာ္။

#GandaWinMagazine #YourLifeStyleCompanion #WomenEmpowerment #ReadtoLead #GandaWinFirst1000Days