ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဖုိ႔ ဘယ္အသက္အရြယ္က အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ။

          အိမ္ေထာင္တစ္ခုထူေထာင္ၿပီးသြားတဲ့အခါ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔ မိသားစု စီမံ ကိန္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။  သားသမီးဘယ္ႏွေယာက္ယူမယ္၊ အသက္ဘယ္ႏွႏွစ္ျခားၿပီး ေမြး မယ္စသျဖင့္ ကုိယ့္စီမံကိန္းနဲ႔ကိုယ္ ခ်မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မိသားစုစီးပြားေရး၊ သားသမီး ပညာေရး အထိ ေရရွည္ဆြဲလိုက္တဲ့စီမံကိန္းဆိုေပမဲ့ ေမြးဖြားမယ့္ မိခင္အေနနဲ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အသက္အရြယ္ျဖစ္ဖုိ႔လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕သဘာဝအရ မိခင္ေကာ၊ ကေလးပါက်န္းမာဖုိ႔ဆိုရင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သင့္တဲ့အသက္အရြယ္ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ပါ။ အသက္ငယ္ရြယ္ လြန္းရင္ ေမြးဖြားဖုိ႔အဆင္မေျပသလို အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေတာ့လည္း မိခင္နဲ႔ကေလးအတြက္ အ ဆင္မေျပဖို႔မ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အသက္ ၃ဝ အရြယ္ကေန ေမြးဖြားႏိုင္စြမ္း က စတင္က်ဆင္းလာပါတယ္။ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခပါ က်ဆင္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် သားအိမ္က မ်ိဳးဥအေရအတြက္ထုတ္လုပ္မႈလည္း က် ဆင္းလာလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၃ဝ ေက်ာ္၊ ၄ဝ ေက်ာ္မွ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီးေမြးဖြားမယ္ဆုိရင္ မိခင္ အေနနဲ႔လည္း က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္သလို ေမြးဖြားလာမယ့္ရင္ေသြးေလးအေနနဲ႔လည္း Down syndrome တို႔လို ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ႀကံဳရႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။  ကေလးေတြမွာ Down syndrome ျဖစ္ႏိုင္ေျခဟာ…

  • မိခင္အသက္ ၂ဝ အရြယ္မွာ ေမြးဖြားရင္ ၁၄၈ဝ မွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
  • မိခင္အသက္ ၃ဝ အရြယ္မွာ ေမြးဖြားရင္ ၉၄ဝ မွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
  • မိခင္အသက္ ၃၅ အရြယ္မွာ ေမြးဖြားရင္ ၃၅၃ မွာ ၁ ရာခိုင္နႈန္း
  • မိခင္အသက္ ၄ဝ အရြယ္မွာ ေမြးဖြားရင္ ၈၅ မွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
  • မိခင္အသက္ ၄၅ အရြယ္မွာ ေမြးဖြားရင္ ၃၅ မွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း

လို႔ ညႊန္းကိန္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသက္ငယ္ေလ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးေလ ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအရြယ္ ကေတာ့ အသက္ ၂ဝ ဝန္းက်င္အရြယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအရြယ္ဟာ မ်ိဳးဥ အရည္အေသြးလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ပါပဲ။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဗဟုသုတေလးေတြ ရရွိေစဖုိ႔ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းနဲ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အားေဆး Obipluz တုိ႔မွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။