ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တုိင္း သိသင့္တဲ့ ဗဟုသုတမ်ား။

ဂႏၳဝင္စာခ်စ္သူ မဗိုက္တုိ႔ေရ…။
 
မၾကာမီမွာေလာကထဲကို လူသားတစ္ဦးသယ္ေဆာင္လာႏိုင္ေတာ့မယ္။ သိပ္ကိုေပ်ာ္ေနတယ္ေပါ့။ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ေလးဟာ သိပ္ကိုထူးျခားေလးနက္တာေပါ့။ မဗိုက္ေလးတို႔အတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ အႀကံဉာဏ္ေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ မဗိုက္ေလးေတြအတြက္ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦးေနာ္။