ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ ကေလးငယ္နဲ႔အတူ ခရီးထြက္မယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္မ်ား

ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ ကေလးငယ္နဲ႔ ခရီးထြက္ရတယ္ဆိုတာဟာ လြယ္ကူတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ယူၿပီး ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားမွသာ သင္ေကာ သင့္ကေလးပါ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ ခရီးတစ္ခုကို အဆင္ေျပေျပထြက္ႏုိင္မွာပါ။

ခရီးထြက္တာဟာ ေလယာဥ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရထားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဓိက ကေတာ့ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားဖို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္  ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ ခရီးေလးျဖစ္ေစဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ထားရမယ့္ အရာေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။