၃၇။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အလိုလို ဆဲြေဆာင္မႈရွိေနတတ္ႀကတယ္။ -ပဲရစ္ ဟီလ္တန္(Paris Hilton)

ပဲရစ္ ဟီလ္တန္ ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အထက္ပါ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ ဆိုရိုးကို ပံုေဖာ္ခဲ့သူပါ။