၂၆။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

က်န္းမာျခင္းဟူသည္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ဆုလာဒ္တစ္မ်ိဳး

ေရာင့္ရဲျခင္းဟူသည္ အေကာင္းဆံုး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းတစ္မ်ိဳး

သစၥာေစာင့္သိျခင္းဟူသည္ အေကာင္းဆံုး သီလတစ္မ်ိဳး

-ဗုဒၶ (Buddha)

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္က ဆိုရိုးစကား ကို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာႀကားေတာ္မူခဲ့တာပါ။