၂၅။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

 ကိုယ့္အေပၚမေကာင္းတဲ႔ ဘဝၾကင္ေဖာ္နဲ႔ လက္တဲြတာထက္ တစ္ေယာက္ထဲ ေနရတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ 

အထက္ပါ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးၿမတ္ႏိုးၿပီး လိုက္ဖက္ညီတဲ့ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ ဆိုရိုးစကားအား အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။