၂၂။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

(၁) စိတ္ထဲက ႏွစ္ႏွစ္ကာကာမရွိဘဲ “ခ်စ္တယ္” ဆိုတာ မေျပာမိေစနဲ႔။

(၂) ေရေရရာရာ မသိဘဲ “နားလည္ျပီ” ဆိုတာ မေျပာမိေစနဲ႔။

(၃) ကိုယ္မမွားဘဲ “ေတာင္းပန္ပါတယ္” ဆိုတာ မေၿပာမိေစနဲ႔။ – အမည္မသိ (Unknown)

အထက္ပါ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးၿမတ္ႏိုးၿပီး လိုက္ဖက္ညီတဲ့ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ ဆိုရိုးစကားအား အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။