ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလူေတြဘာေတြမွားေနတာလဲ

Pink piggy bank dressed as a college student with mortar board and glasses. Isolated on white.

၁။ သံုးၿပီးပိုတာကို စုျခင္း။

၂။ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိျခင္း။

၃။ ဝင္ေငြရႏိုင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုတည္းရွိျခင္း။

၄။ အျခားဝင္ေငြရႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို မရွာေဖြျခင္း။

၅။ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္မထားျခင္း ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ Online မွ ရရွိႏိုင္ေသာ ေလွ်ာ့ေစ်းကူပြန္ေတြအေၾကာင္း မစံုစမ္းဘဲ ေစ်းဝယ္ျခင္း။

၇။ ေငြအသံုးျပဳမႈကို မစိစစ္ဘဲ လိုသလုိအသံုးျပဳျခင္း။

၈။ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကို မဝယ္ဘဲ ေစ်းနည္းတဲ့ပစၥည္းေတြကို ခဏခဏဝယ္ျခင္း။

၉။ ေနာင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြမစုျခင္း။

၁ဝ။ အခမဲ့ရႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ေလွ်ာ့ေစ်းေတြကို အသံုးမျပဳျခင္း။

၁၁။ မလိုအပ္ဘဲ အျပင္မွာ ညစာထြက္စားျခင္း။

၁၂။ မိမိမွာစုေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲဆိုတာကို ႏွစ္စဥ္မစစ္ေဆး၊ မသံုးသပ္ျခင္း။

၁၃။ တစ္ခါသံုးပစၥည္းမ်ား အသံုးမ်ားျခင္း။

၁၄။ ေစ်းဝယ္ခါနီးမွာ စာရင္းမလုပ္ဘဲ ျမင္သမွ်ေတြကို ဝယ္မိျခင္း။

၁၅။ အေသးအဖြဲအသံုးစရိတ္ေတြကို မဆန္းစစ္ဘဲ အရမ္းမဲ့သံုးျခင္း။

ခ်မ္းသာေစဖို႔ ေရွာင္ရွားရမယ့္အရာေတြကို သိၿပီဆိုေတာ့ ခ်မ္းသာလာဖို႔ စနစ္တက်ေငြစုစို႔ေနာ္။