အသံုးအစြဲက်စ္လစ္ၿပီး ထိထိမိမိေငြစုေဆာင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ၈-ခု

၁။ ေရရွည္ပန္းတိုင္ေတြအတြက္ ဦးစားေပးပါ။

၂။ ဝင္ေငြထြက္ေငြမွ်တမႈကို အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။

၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္အထိ ဇြဲရွိပါ။

၄။ လက္က်န္ေငြစာရင္းကုိ အၿမဲစစ္ပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ေငြကို ဘဏ္သံုးေလးေနရာမွာ ခြဲေဝစုေဆာင္းပါ။

၆။ လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ေတြကို စာအိတ္ေတြေပၚ အမ်ိဳးအမည္ခြဲၿပီး စီမံထားပါ။

၇။ အေရးေပၚသံုးစြဲဖို႔ ေငြသပ္သပ္ထားပါ။

၈။ ေလွ်ာ့ေစ်းရႏုိင္တဲ့ေနရာေလးေတြမွာ ေစ်းဝယ္ပါ။

ေငြစုႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို မွ်ေဝဖုိ႔ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။