ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ေငြေရးေၾကးေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေစဖို႔

၁။ ဝင္ေငြထြက္ေငြကို စာရင္းလုပ္ထားပါ။ သံုးလိုက္တဲ့ တစ္က်ပ္တစ္ျပားကအစ အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ပါ။ အပိုေငြမသံုးမိေစဖို႔  သတိထားဆင္ျခင္ပါ။

၂။ အေၾကြးဝယ္ကတ္အစား ေငြေၾကးသံုးစြဲၿပီး လိုအပ္တာေတြကို ဝယ္ပါ။ ေစ်းသက္သာတဲ့ဆိုင္မွာဝယ္ပါ။ အစစအရာရာေခၽြတာ သံုးစြဲပါ။

၃။ ျပန္အမ္းတဲ့ ေငြအေၾကြေလးေတြကိုလည္း ေသခ်ာသိမ္းထားပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ တင္ဆက္သည္။

၄။ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းကို ဝယ္ပါ။ လိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြကို မဝယ္ပါနဲ႔။ ပိုလွ်ံေနတဲ့ ဝင္ေငြကို အေရးေပၚသံုးစြဲလို႔ရေအာင္ သိမ္းထားပါ။

၅။ အပိုဝင္ေငြရွာေပးႏုိင္တဲ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးအလုပ္ေလးေတြကိုလည္း လုပ္ကိုင္ပါ။