မတူညီမွုေတြကို ေပါင္းစပ္ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ေသာ အႏုပညာရွင္

ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာေနထိုင္တဲ့ ၂၅ႏွစ္အရြယ္ ဆာရာဒရမ္းမား(Sarah DeRemer) ဟာ “သင္ဘာလဲဆိုတာ သင္စားတဲ့အရာေတြက တစ္ဆင့္ သိႏိုင္ပါတယ္“ဆိုတဲ့ အယူအဆေလးကို အေျခခံျပီး မတူညီတဲ့ တိရိ စၦာန္ေလးေတြကို ေပါင္းစပ္ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေလးေတြကို ဖန္တီးခဲ့သူပါ။ စားသံုးသူ တိရိစာၧန္ရဲ႕ေခါင္းေလးေတြကို စားသံုးခံရသူရဲ႕ ခႏၶာနဲ႕ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ဖန္တီးမွုေလးေတြကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

Hawk Rabbit Humming Bird & Flower Snail & Strawberry

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။