၁၂။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုကို (၄၇)နာရီနဲ႔ (၁၅)မိနစ္ ထိပဲ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။