တစ္ေန႔တာကို ဒါေတြဟစ္ေၾကြးၿပီး စတင္လုိက္ပါ။

၁။ ငါဟာ သတၱိရွိတယ္။

၂။ ငါဟာ ျပတ္သားတယ္။

၃။ ငါဟာ အရာအားလံုးကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္။

၄။ ငါဟာ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။

၅။ ငါ့ကို ဘယ္အရာကမွ တားဆီးလို႔ မရႏိုင္ဘူး။

၆။ ငါဟာ ပါရမီရွိတယ္။

၇။ ငါဟာ ေတာက္ေျပာင္တယ္။

၈။ ငါဟာ ေအာင္ျမင္တယ္။

၉။ ငါဟာ ေကာင္းျမတ္တယ္။

၁ဝ။ ငါဟာ ဒဏ္ရာေတြ ကုစားလြယ္တယ္။

၁၁။ ငါဟာ လွပတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၁၂။ ငါဟာ အရာအားလံုးျဖစ္တယ္။

၁၃။ ငါဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။

၁၄။ ငါဟာ ခြင့္လႊတ္တတ္တယ္။

၁၅။ ငါဟာ ေက်းဇူးသိတတ္တယ္။

၁၆။ ငါဟာ ရက္ေရာတယ္။

၁၇။ ငါဟာ ႀကံ့ခိုင္တယ္။

၁၈။ ငါဟာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။

၁၉။ ငါဟာ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းခံရတဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြမွ်ေဝဖုိ႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လုိက္ပါဦးေနာ္။