ေအာင္ျမင္သူစြန္႔ဦးတီထြင္စြမ္းေဆာင္ရွင္တို႔ရဲ႕ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေလးေတြ

၁။ ေန႔စဥ္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုကို အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းလုပ္တယ္။

၂။ အခက္ခဲဆံုး ပေရာဂ်က္ေတြကို မနက္ပိုင္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္တယ္။

၃။ မနက္ျဖန္အတြက္ အစီအစဥ္ေတြကို ဒီေန႔ကတည္းက ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ေတြးတယ္။

၄။ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခု လုပ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တရားထိုင္တယ္။

၅။ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ပံုမွန္ေဆာင္တယ္။

၆။ တိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ အၿမဲရွာေဖြတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၇။ ျပႆနာျဖစ္ခ်ိန္ထိမေစာင့္ဘဲ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့အေျဖထြက္ဖို႔ အဖြဲ႕နဲ႔ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တတ္ တယ္။

၈။ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း လန္းဆန္းတက္ၾကြေအာင္ ေနထိုင္တယ္။

၉။ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားမွာ အလုပ္ခ်ိန္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တယ္။

၁ဝ။ အၿမဲေလ့လာသင္ယူေနတယ္။

သိမွတ္စရာေလးေတြ မွ်ေဝဖုိ႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။