လူတိုင္းကၽြမ္းက်င္ထားသင့္တဲ့ အရာ ၅ ခု

၁။ တစ္ေယာက္တည္းလည္း ေနတတ္ရမယ္။

၂။ ေဝဖန္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ လက္ခံတတ္ရမယ္။

၃။ အေၾကာင္းအရာသစ္ေတြကို စူးစမ္းတတ္ရမယ္။

၄။ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းခံတတ္ရမယ္။

၅။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြရဲ႕ နာမည္ကို မွတ္မိရမယ္။

ကဲ… သင္ေကာ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးၿပီလဲ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။