အခ်စ္ေရးမွာ ဘယ္လိုေန႔ရက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတာလဲ။

မွန္ကန္တဲ့သူကို လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မိရင္ ေန႔ရက္တုိင္းက ခ်စ္သူမ်ားေန႔…။

စိတ္တိုတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္မိရင္ ေန႔ရက္တုိင္းက တပ္မေတာ္ေန႔..။

လူပ်င္းတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္မိရင္ ေန႔ရက္တိုင္းက အလုပ္သမားေန႔…။

ခ်မ္းသာတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္မိရင္ ေန႔ရက္တုိင္းက ႏွစ္သစ္ကူးေန႔..။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

မရင့္က်က္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္မိရင္ ေန႔ရက္တုိင္းက ကေလးမ်ားေန႔…။

လိမ္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္မိရင္ ေန႔ရက္တိုင္း April Fool’s Day..။

ဘယ္ေတာ့မွ လက္မထပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေန႔ရက္တုိင္းက လြတ္လပ္ေရးေန႔…။

စာခ်စ္သူတို႔ေကာ ဘယ္လိုေန႔ရက္မ်ိဳးနဲ႔တူတဲ့ အခ်စ္ေရးအေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတာလဲ။