ဉာဏ္ရည္ျမင့္သူ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးရွိတယ္။ သင္က ဘယ္အမ်ိဳးအစားလဲ။

         ကၽြန္မတို႔ေတြက ဉာဏ္ေကာင္းတယ္၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္တယ္ဆိုတာကို တစ္သမတ္တည္း မွတ္ထင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းစာမွာ ေတာ္တဲ့သူေတြကို ဉာဏ္ေကာင္းတယ္လို႔ ပိုၿပီးသတ္မွတ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြရွိတယ္….. ေက်ာင္းစာမွာ မေတာ္ေပမဲ့ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမွာ ျမင့္ေနတာမ်ိဳးေပါ့။ “အီရွန္ဇာတ္ကား” လို႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ အိႏၵိယဇာတ္ကား Taare Zameen Par ထဲက ဇာတ္ေကာင္ အီရွန္ေလးလိုေပါ့။ ေက်ာင္းစာကို မမွတ္ႏိုင္ေပမဲ့ ပန္းခ်ီပညာမွာေတာ့ ဆရာထက္ေတာင္ ေတာ္ေနတယ္ေလ။

ဒီေတာ့ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဉာဏ္ရည္ျမင့္သူအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

၁။ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ (Analytical intelligence)

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔တူတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအားေကာင္းတဲ့အခါ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားၾကပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုခုႀကံဳလာတဲ့အခါမွာ ျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတယ္၊ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆန္းစစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းကို အျမန္ထုတ္ႏုိင္တယ္။ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ေကာင္းတယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၂။ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ (Creative intelligence)

အသစ္အဆန္းေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးေနတဲ့ ဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္ေတြေပါ့။ သူမ်ားေတြက မျဖစ္ႏုိင္ဘူးထင္တဲ့ အရာေတြကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္စြမ္းရွိၾကတယ္။ လမ္းေဟာင္းမလိုက္ပဲ လမ္းသစ္ေဖာက္ၿပီး ႀကိဳးစားတတ္ၾကတဲ့သူေတြပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အႏုပညာရွင္ေတြမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

၃။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ (Practical intelligence)

ေက်ာင္းစာေတာ္တဲ့သူေတြမွာ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းျခင္းနဲ႔အတူ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ေတြ ေကာင္းမြန္ေနတတ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ၿပီး ဇြဲေကာင္းတဲ့သူေတြေပါ့။ ဒီလိုဉာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့သူေတြဟာ ပညာမတတ္ရင္ေတာင္ စီးပြားရွာတတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔က လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ဘယ္လိုႀကိဳးစားရမလဲဆိုတာ သိၾကတယ္ေလ။

ဒီဉာဏ္ရည္ (၃) မ်ိဳးကို သိသြားၿပီဆိုရင္ သင့္မွာ ဘယ္လိုဉာဏ္ရည္က အားေကာင္းတယ္၊ ဘယ္လိုဉာဏ္ရည္ကေတာ့ အားနည္းေနတယ္ဆိုတာ သိသြားေလာက္ၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလို အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ကို သိသြားၿပီးၿပီဆိုရင္ သင္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ အလုပ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြကို အေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္က ဘယ္ဉာဏ္ရည္ပိုင္းမွာ အားသာလဲ။ Comment မွာ ေျဖၾကားခဲ့ပါဦးေနာ္။