ေႏွာင္းမွသိရတတ္တဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား

၁။ အရာရာတိုင္းမတည္ၿမဲဘူးဆိုတာ သိလာတယ္။

၂။ ဘဝဆိုတာ မွ်တမႈမရွိဘူးလို႔ သိလာတယ္။

၃။ မိသားစုဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းေတြထက္ ပိုအေရးပါတယ္လို႔ သိလာတယ္။

၄။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆက္ဆံတဲ့ပံုစံအတိုင္း လူေတြက ဆက္ဆံတယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။

၅။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုတာကို သိလာတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ ေဒါသရဲ႕အရင္းအျမစ္ဟာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈဆိုတာ သိလာတယ္။

၇။ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေတြဟာ အေပၚယံေလာက္ပဲ အေရးပါတယ္ဆုိတာ သိလာတယ္။

၈။ လူ႔ဘဝဆိုတာ တိုတိုေလးပါဆိုတာ သိလာတယ္။

၉။ ဘဝမွာ ဘာစြန္႔စားမႈမွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေနာင္တရလာတယ္။

ဒါေလးဖတ္ၿပီး ခံစားမိတာေလးရွိရင္ comment box မွာ မွ်ေဝခဲ့ပါဦးေနာ္။