က်႐ံႈးမႈေတြမပါဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမရႏုိင္ပါဘူး။

မိတ္ေဆြ…

က်႐ံႈးတာေတြ မ်ားလို႔ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနၿပီလား။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ စြန္႔စားမႈေတြကို အရဲစြန္႔လုပ္ၾကတဲ့ လူေတြသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရတဲ့ ဆုလာဘ္တစ္ခုပါ။ သူတုိ႔ေတြဟာ လႊမ္းမိုးမႈေတြကိ္ု တြန္းလွန္ခ်င္စိတ္၊ မသိတဲ့အရာေတြကို စူးစမ္းခ်င္စိတ္ေတြ အၿမဲ႐ွိၾကပါတယ္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ စြန္႔စားမႈေတြ လုပ္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ခ်င္ၾကပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ မလွမ္းရဘဲနဲ႔လည္း ေတာင္ထိပ္ကို  မေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။ က်႐ႈံးမႈေတြဟာ ဆုိး႐ြားတဲ့အရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ က်႐ံႈးမႈေတြကေန ရလုိက္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္ေမးပါ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြမွာ ပါဝင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ က်႐ံႈးမွာ ေၾကာက္တဲ့စိတ္ေတြ ဝင္မလာပါေစနဲ႔။ က်႐ံႈးမႈေတြ မပါဘဲ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္ပါဘူး။ က်႐ံႈးမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္။ စြန္႔စားမႈေတြကို လက္ခံရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ  ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေနပါေစ။ မရပ္မနား တာ႐ွည္ေျပးလာခဲ့ရင္ ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ က်႐ံႈးေနၿပီလား။ သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္ထူထပါ။ တစ္ႀကိမ္ေလး က်႐ံႈး႐ံုနဲ႔ သင္က အ႐ံႈးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မသြားပါဘူး။

က်႐ံႈးမႈမွာ စြမ္းအားေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်႐ံႈးမႈေတြကေန သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ အရာအားလံုး လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါ။ တကယ္တမ္း သင္လုပ္ရမယ့္အရာကေတာ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားရမယ္၊ ဒဏ္ခံႏုိင္ရမယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ပါ။ လံုးဝ လက္မေလွ်ာ့ပါနဲ႔။ ဘယ္ေတာ့မွ အ႐ံႈးမေပးပါနဲ႔။ မေအာင္ျမင္မခ်င္း ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္လက္ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားပါ။

မနက္ျဖန္တိုင္းမွာလည္း ဒီလိုပဲ ဆက္ကာဆက္ကာ ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုရင္ က်႐ံႈးမႈေတြကို ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ၿပီး အဲ့ဒီက်႐ံႈးမႈေတြက သင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္တုိက္ခိုက္ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔မွာ သင္ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္ကို ေမြးပါ။ အဲ့ဒီေန႔ မေရာက္ခင္မွာ အ႐ံႈးေပးလက္ေလွ်ာ့ပစ္လုိက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေအာင္ျမင္မယ့္ေန႔ ေရာက္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ သင္အၿမဲတမ္းသတိရေနသင့္တဲ့အရာကေတာ့ အခက္အခဲေတြ မ႐ွိဘဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရမလာႏုိင္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

ကဲ…ဒီေန႔ပဲ ႀကိဳးစားလိုက္ရေအာင္။