အရာရာတိုင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။

သင့္ကိုမုန္းတဲ့လူေတြကို ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။

သင့္ကို ႀကံ့ခိုင္သြားေစလို႔ပါ။

သင့္ကိုခ်စ္တဲ့လူေတြကို ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။

သင့္ႏွလံုးသားကုိ ပုိၾကင္နာတတ္သြားေစလို႔ပါ။

သင့္အေပၚ ဂ႐ုစိုက္ေပးတဲ့သူေတြကုိ ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။

သင့္ကုိယ္သင္အေရးပါတယ္လုိ႔ ခံစားရေစလုိ႔ပါ။

သင့္ဘဝထဲ ဝင္လာတဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီေန႔သင္ျဖစ္လာဖုိ႔ သူတုိ႔ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကလုိ႔ပါ။

သင့္ကုိ ထားရစ္ခဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။

မၿမဲျခင္းတရားအေၾကာင္း သိေစခဲ့လို႔ပါ။

သင့္ဘဝထဲရွိေနေပးသူေတြကို ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။

သူငယ္ခ်င္းအစစ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကို သိေစခဲ့လို႔ပါ။

သင္ေျပာသမွ် နားေထာင္ေပးတဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။

အေလးထားမႈနဲ႔ ထုိက္တန္တယ္လုိ႔ သင့္ကုိယ္သင္ ခံစားရေစလုိ႔ပါ။

ေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့စိတ္က သင့္ကို ဘဝမွာ ပိုေနေပ်ာ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစမွာပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္အေတြးအေခၚေတြ မွ်ေဝဖုိ႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လုိက္ပါဦးေနာ္။