အခ်ိန္တိုင္းႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနသူႀကီးဖတ္ဖုိ႔…

မိတ္ေဆြ…

ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ လက္ကုိ ဆြဲလိုက္ပါ။ သင့္ကုိ အပ်က္သေဘာေဆာင္လိႈင္းလံုးႀကီးေတြေအာက္ကေန ကူညီ ဆြဲယူခြင့္ျပဳပါ။ သင္တုိ႔၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ရာကမာၻႀကီးကို အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့အရာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေန ခြင့္ မေပးပါနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ကစၿပီး ေကာင္းတဲ့အရာေတြအတြက္ပဲ အာ႐ံုစိုက္ၾကရေအာင္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သင္ တုိ႔ဆီကေန စတင္ၿပီး လူတုိင္းဆီကုိ ေကာင္းတဲ့စြမ္းအင္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

စိတ္ဓာတ္ခြန္အားသစ္ေတြမွ်ေဝဖုိ႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လုိက္ပါဦးေနာ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။